Izbornik

Ako želite znati više

Određenje komunikacijskih teškoća

Danas postoje brojne raspodjele, određenja i opisi komunikacijskih teškoća. Različito nazivlje i pojmovi, kao što su autizam, teškoće (socijalne) komunikacije, pervazivni razvojni poremećaji, komunikacijski poremećaji, poremećaj iz autističnog spektra, mogu predstavljati problem kada stručnjaci različitih struka interdisciplinarnim djelovanjem nastoje raditi u interesu djeteta. Tako se na primjer izraz poremećaj iz autističnog spektra koristi kao sinonim za autizam (Bujas Petković i Frey Škrinjar, 2010) ali i za preostala dva poremećaja…

Pročitaj više

Djetetovo doživljavanje svijeta

Na temelju promatranja djetetovog ponašanja možemo zaključivati na koji način doživljava svijet oko sebe. Specifičnosti u razvoju teorije uma i senzoričkom/osjetilnom funkcioniranju utječu na djetetovo doživljavanje okoline. Za djecu s komunikacijskim teškoćama karakteristična je atipičnost u razvoju teorije uma koja uzrokuje teškoće razumijevanja ljudskih odnosa što posljedično dovodi do toga da djeca ne obraćaju pažnju na socijalnu okolinu i ne usklađuju svoju pažnju s pažnjom sugovornika tj. spontano ne razvijaju…

Pročitaj više

Socijalna kognicija i teorija uma

Socijalna kognicija odnosi se na spoznaju o ljudima, preciznije na spoznaju o njihovom doživljavanju i ponašanju (Ljubešić i Cepanec, 2012). Socijalna kognicija podrazumijeva postojanje teorije uma (Baron-Cohen, 1994) te se nerijetko u literaturi ta dva pojma izjednačavaju. Teorija uma može se definirati kao sposobnost pripisivanja mentalnih stanja sebi i drugima (Wellman, Cross i Watson, 2001). Teorija uma ključna je za razumijevanje tuđih namjera i za razvoj sposobnosti zauzimanja perspektive drugog te omogućuje povezivanja mentalnih stanja…

Pročitaj više