Izbornik

Cjenik usluga

• Logopedska procjena (uključuje logopedsko mišljenje) / 120 min. • 1000 kn
• Floortime procjena (uključuje Floortime mišljenje) / 60 min. • 1000 kn
• Poticanje ranog komunikacijskog razvoja (Floortime terapija) / 60 min. • 250 kn
• Poticanje jezično-govornog razvoja (Floortime terapija) / 60 min. • 250 kn
• Poticanje jezično-govornog razvoja / 60 min. • 250 kn
• Logopedska i/ili Floortime terapija s elementima muzikoterapije / 60 min. • 250 kn
• Korekcija artikulacije (izgovora) / 45 min. • 175 kn
• Poticanje razvoja predvještina čitanja, pisanja i računanja / 60 min. • 225 kn
• Terapija za djecu s teškoćama čitanja, pisanja i računanja / 60 min. • 225 kn
• Savjetovanje roditelja / 60 min. • 250 kn
• Savjetovanje roditelja putem Skype-a / 60 min. • 250 kn
• Patronaža / 60 min. • 500 kn
• Suradnja sa stručnjacima iz vrtića i škola / 60 min. • 500 kn
• Analiza snimki • 500 kn
• Igre u paru ili u manjoj grupi vršnjaka / 60 min. • 250 kn
• Logopedska terapija za osobe s afazijom ili disfazijom uz mogućnost primjene elemenata muzikoterapije / 60 min. • 250 kn
• Logopedsko mišljenje • 500 kn
• Floortime mišljenje • 750 kn
• Floortime mišljenje na engleskom jeziku • 1500 kn
• Radionice • cijena na upit

* u cijenu je uključen PDV