Izbornik
 
Što radimo

Logopedska terapija za osobe s afazijom ili disfazijom
uz mogućnost primjene elemenata muzikoterapije

Afazija je stečeni potpuni gubitak govora, govornog izražavanja i/ili razumijevanja, uzrokovan oštećenjem u kortikalnim centrima u središnjem živčanom sustavu. Nepotpuni gubitak naziva se disfazija.

Afazija i disfazije najčešće nastaju kao posljedica oštećenja kortikalnih centara za govor ili neurona koji ih povezuju. Oštećenja mogu biti uzrokovana cerebrovaskularnim bolestima, tumorima mozga i traumom mozga.

Primjena glazbe u logopedskoj terapiji pruža brojne mogućnosti u radu s odraslim osobama s jezičnim poremećajem nastalim uslijed moždanih udara, tumora i/ili traumatskih oštećenja mozga.