Izbornik
 
Što radimo

Igre u paru ili u manjoj grupi vršnjaka
(max. petero djece)

Komunikacija se razvija i „brusi“ kroz interakciju s okolinom. Djeca sa socijalnim (pragmatičnim) komunikacijskim poremećajem i nespecificiranim komunikacijskim poremećajem i poremećajem iz spektra autizma u pravilu imaju teškoće u iniciranju i održavanju interakcije s vršnjacima. Upravo zbog toga se, kroz igru u paru, djetetu omogućava poticanje razvoja komunikacijskih vještina, vježbanje emocionalnog izražavanja, prepoznavanja i razumijevanja emocija te jačanje socijalne kompetencije.