Izbornik
 
Što radimo

Igre u paru ili u manjoj grupi vršnjaka
(max. petero djece)

Komunikacija se razvija i „brusi“ kroz interakciju s okolinom. Djeca sa socijalnim (pragmatičnim) komunikacijskim poremećajem i nespecificiranim komunikacijskim poremećajem i poremećajem iz spektra autizma u pravilu imaju teškoće u iniciranju i održavanju interakcije s vršnjacima. Kroz igre u paru ili u manjoj grupi vršnjaka dijete razvija komunikacijske vještine, uči o emocionalnom izražavanju, prepoznavanju i razumijevanju emocija, razvija vještine ostvarivanja partnerstva i jača socijalne kompetencije.