Izbornik
 
Što radimo

Poticanje ranog komunikacijskog razvoja – Floortime terapija

Osnovna postavka u primjeni Floortime pristupa za poticanje ranog komunikacijskog razvoja jest pružiti roditeljima podršku i edukaciju o primjeni adekvatnih strategija za podupiranje cjelokupnog razvoja djeteta s neurorazvojnim poremećajima; komunikacijskim poremećajima i poremećajem iz spektra autizma (vidjeti klasifikaciju u dijelu „Ako želite znati više“). Terapija omogućuje razumijevanje specifičnosti djetetova ponašanja te je usmjerena na pozitivne strane i na ono što dijete može.