Izbornik
 
Što radimo

Terapija teškoća čitanja & pisanja & računanja

Termin disleksija se odnosi na teškoće čitanja. Iako postoje tipični i u najvećem broju slučajeva slični simptomi, disleksija se u raznih osoba manifestira u različitim oblicima i stupnju jakosti. Disgrafija označava teškoće u pisanju koje su gotovo dvostruko češće od teškoća u čitanju. Diskalkulija označava teškoće u razumijevanju i usvajanju matematičkih pojmova i operacija.

Obilježja po kojima se mogu prepoznati teškoće čitanja:

 • Teškoće povezivanja glasova i slogova u riječi
 • Mijenjanje riječi premještanjem ili umetanjem slogova
 • Zamjena slova ili slogova (na=ma)
 • Pogađanje riječi (prijateljski=prijateljica)
 • Izostavljanje slova i slogova, kao i cijelih riječi
 • Vraćanje na pročitani red ili izostavljanje reda
 • Djeca se mogu požaliti da im slova „plešu“, bježe, mijenjaju svoj položaj

Obilježja po kojima se mogu prepoznati teškoće pisanja:

 • Pisanje je sporo, a rukopis nečitak; teškoće slijeđenja smjera pisanja
 • Teškoće u povezivanje glasa i slova
 • Zamjene slova koja slično zvuče ili izgledaju (b-d, m-n, a-e, p-b-d, k-g, s-z, …)
 • Zrcalno pisanje slova i brojki
 • Umetanje, dodavanje, ponavljanje, premještanje riječi ili slogova
 • Izostavljanje slova, dijelova riječi ili cijelih riječi
 • Teškoće pri upotrebi gramatičkih i pravopisnih pravila
 • Izmijenjen redoslijed riječi u rečenici

Obilježja po kojima se mogu prepoznati teškoće računanja:

 • Neispravna uporaba brojeva pri čitanju, pisanju i računanju (dijete zamjenjuje jedan broj drugim)
 • Zrcalno pisanje brojeva
 • Izražena sporost u računanju
 • Greške u prepoznavanju vizualnih simbola (+,-,*, /)
 • Izostavljanje ili “preskakanje” jednog od obveznih koraka u rješavanju zadatka.
 • Slabo pamćenje i prepoznavanje niza brojeva

Kod djeteta s teškoćama u čitanju, terapija je zahtjevna i dugotrajna, logoped provodi terapiju sve dok se čitanje ne automatizira.